Jettes Private Pasningsordning

Gislev

Sygdom

 

Jeg modtager ikke syge børn , dels pga. smittefaren, og fordi jeg ikke kan give den ekstra omsorg, der skal til, når barnet er sygt.

Sygdom kan være:

  • meget forkølet og hoste
  • diarre og opkast (barnet skal have haft 24 timer uden og have haft normal afføring)
  • feber over 38 grader (1 feberfrit døgn inden barnet modtages igen)
  • Lus (barnet skal være i behandling inden det igen modtages )
  • Øjenbetændelse (skal ha’ været i behandling mindst 2 døgn inden barnet igen kommer)
  • Bakterie halsbetændelse (skal ha været i behandling 2 døgn)

Hvis barnet er sygt, skal der gives besked om morgenen inden kl. 8, og jeg vil gerne vide, når barnet kommer igen, senest aftenen før barnet vender tilbage:-)

Se endvidere Sundhedsstyrelsen hjemmeside vedr. smitsomme sygdomme.

  

Copyright C - JettesPrivatePasningsOrdningGislev.dk